English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Sasimowski

Wykorzystanie funkcji użyteczności w optymalizacji procesu termoformowania (j.ang.)

Polimery 2018, nr 11-12, 807


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.11.9

Streszczenie

W pracy przedstawiono metodykę optymalizacji z wykorzystaniem funkcji użyteczności na przykładzie procesu termoformowania. Optymalizacji wielokryterialnej poddano proces termoformowania kształtek z folii polistyrenowej metodą próżniowego rozciągania stemplowego, bez rozdmuchiwania wstępnego oraz z rozdmuchiwaniem wstępnym. Zaprezentowana metoda umożliwia wyznaczenie optymalnych warunków termoformowania, poszerza również wiedzę w zakresie ich wzajemnych korelacji i siły wpływu na właściwości otrzymywanych kształtek oraz czas nagrzewania folii, determinujący wydajność tego procesu. Wyznaczone optymalne wartości parametrów termoformowania w istotnym stopniu różnią się w wypadku procesu bez rozdmuchiwania wstępnego i z jego zastosowaniem, co jest następstwem odmiennego przebiegu rozciągania poszczególnych obszarów folii w obu procesach. Wykorzystana metoda pozwala na poszukiwanie optimum uwzględniającego wiele cech – kryteriów jednocześnie, które ponadto można rozszerzać w zależności od potrzeb, co ma duże znaczenie w praktycznych zastosowaniach eksploatacyjnych maszyn i urządzeń.


Słowa kluczowe: optymalizacja, funkcja użyteczności, termoformowanie, polistyren
E. Sasimowski (584 KB)
Wykorzystanie funkcji użyteczności w optymalizacji procesu termoformowania