English version
Drukuj

Wykorzystanie bioprocesów w technologii chemicznej

Tematyka badawcza


 • Otrzymywanie substancji biologicznie czynnych z wykorzystaniem procesów enzymatycznych oraz na drodze fermentacji
 • Innowacje produktowe z wykorzystaniem peptydów (naturalnych i syntetycznych), hydrolizatów białkowych (roślinnych, zwierzęcych i odzwierzęcych) oraz ekstraktów roślinnych (olejowych, wodnych, rozpuszczalnikowych)

 • Wydzielenia metodami bioekstrakcyjnymi i/lub skojarzonymi substancji o aktywności biologicznej z materiału naturalnego
 • Opracowanie formy fizykochemicznej i formy produktu zapewniających optymalną biodystrybucję substancji o aktywności biologicznej w produktach kosmetycznych, farmaceutycznych i para-farmaceutycznych


Doświadczenie


 • Prowadzenie procesów chemicznych z wykorzystaniem technik biotechnologicznych
 • Otrzymywanie substancji aktywnych biologicznie metodami ekstrakcyjnymi, enzymatycznymi, chemicznymi oraz na drodze fermentacji
 • Rozdział i oczyszczanie związków biologicznie czynnych metodami chromatogaficznymi
 • Znajomość zagadnień z zakresu metod identyfikacji związków organicznych (analizy chemiczne iinstrumentalne - NMR, ESI i EI MS)

Metodyka i wyposażenie badawcze

 • Pełne wyposażenie laboratorium biochemicznego i mikrobiologicznego
 • Chromatografia adsorpcyjna i sączenia molekularnego
 • Oznaczanie zawartości azotu sumarycznego metodą Kjeldahla (Kjeltec-System - Tecator8100)
 • HPLC preparatywne LC-6A firmy Shimadzu z detektorem UV-VIS
 • HPLC analityczne Merck-Hitachi z detektorem UV-VIS
 • Chromatograf gazowy Hewlett-Packard z detektorem FID oraz Agilent Technologies z detektorem FID i TCD

Kontakt

dr inż. Jolanta Janiszewska

tel. +48 568 22 81, +48 568 28 49
dr inż. Katarzyna Kurzepa

tel. +48 22 568 28 49, +48 22 568 21 69