English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Królikowski


Wybrane problemy technologiczne towarzyszące projektowaniu maszyn i urządzeń do recyklingu tworzyw

Polimery 1999, nr 4, 269


DOI:dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.269


Streszczenie

Wzrastające zapotrzebowanie na maszyny i urządzenia do recyklingu odpadów tworzywowych w kraju stwarza problemy prawidłowego doboru wielkości i rodzajów poszczególnych urządzeń pod kątem efektywności przedsięwzięcia utylizacyjnego. Ważne w tym przypadku jest przede wszystkim ścisłe określenie warunków początkowych, tj. ilości odpadów, ich składu ilościowego i jakościowego oraz warunków końcowych, tzn.celu podejmowanego przedsięwzięcia. Wynik takich rozważań decyduje o podejmowaniu dalszych prac, a przede wszystkim jest pomocny w określeniu opłacalności procesu. W artykule przedstawiono także porównanie niektórych problemów recyklingu tworzyw zagranicą i w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem skali zbioru odpadów oraz cen niektórych produkowanych na świecie zestawów urządzeń stosowanych do tego celu (tabela 1). Przedstawiono także maszyny i urządzenia produkcji krajowej tworzące linie przeznaczone do wykonywania niektórych operacji objętych recyklingiem tworzyw; powinny one zainteresować potencjalnych inwestorów w kraju.


Słowa kluczowe: recykling tworzyw, ocena efektywności, krajowe maszyny i urządzenia
Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl