English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Sikora

Wybrane problemy ogólne przetwórstwa tworzyw

Polimery 2000, nr 1, 22


Streszczenie

Przedstawiono dane dotyczące całkowitej i liczonej na jednego mieszkańca produkcji tworzyw na świecie i w Polsce w latach 1960–97 (rys. 1–3). Szczegółowo podano i omówiono zużycie całkowite na jednego mieszkańca (obejmujące pro­dukcję, eksport oraz import) w wybranych 20 państwach w okresie 1993–7 (tabela 3). Scharakteryzowano bilans tworzyw w Polsce w 1997 roku z uwzględnieniem utylizacji technologicznej. Przedstawiono ogólne kierunki zastosowania tworzyw, charakterystykę metod ich przetwórstwa oraz charakterystykę maszyn i narzędzi przetwórczych ze szczególnym uwzględnieniem krajowej sytuacji rynkowej w tych dziedzinach (tabele 4-6).


Słowa kluczowe: tworzywa wielkocząsteczkowe, produkcja, zużycie, bilans w Polsce, przetwórstwo, polski rynek maszyn i narzędzi przetwórczych
R. Sikora (373.3 KB)
Wybrane problemy ogólne przetwórstwa tworzyw