English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jeziórska

Wybrane parametry strukturalne oraz właściwości cieplne i mechaniczne mieszanin złożonych z poli(tereftalanu etylenu), izotaktycznego polipropylenu szczepionego maleinianem rycynylo-2-oksazoliny oraz poliwęglanu (PET/i-PP-g-MRO/PC)

Polimery 2002, nr 6, 414


Streszczenie

Zbadano wpływ reaktywnego polipropylenu funkcjonalizowanego grupami oksazolinowymi [i-PP-g-MRO, równanie (1)] na strukturę fazową oraz właściwości cieplne i mechaniczną różniących się składem PET/i-PP-g-MRO/PC [równanie (2)], otrzymywanych w wyniku połączenia procesów reaktywnego wytłaczania i napromieniowania wiązką szybkich elektronów. Mieszaniny te charakteryzują się strukturą heterogeniczną, która na skutek przebiegających w trakcie wytłaczania reakcji chemicznych stabilizuje się na poziomie mikrofazowym, a w materiale tworzą się wzajemnie przenikające się fazy; wpływa to korzystnie na właściwości mechaniczne. Wyniki badań świadczą o kompatybilizującym wpływie pochodnej oksazoliny.


Słowa kluczowe: poli(tereftalan etylenu), funkcjonalizowany polipropylen, poliwęglany, reaktywne wytłaczanie, struktura mikrofazowa, kompatybilizacja, właściwości mechaniczne
R. Jeziórska (1.82 MB)
Wybrane parametry strukturalne oraz właściwości cieplne i mechaniczne mieszanin złożonych z poli(tereftalanu etylenu), izotaktycznego polipropylenu szczepionego maleinianem rycynylo-2-oksazoliny oraz poliwęglanu (PET/i-PP-g-MRO/PC)