English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Wojciechowski, R. Michalski, E. Kamińska

Wybrane metody zagospodarowania zużytych opon

Polimery 2012, nr 9, 656


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.656

Streszczenie

Zagospodarowanie rosnącej masy składowanych, zużytych, zagrażających środowisku naturalnemu opon, stanowi poważny problem. W artykule podjęto próbę oceny pod względem prawnym, ekonomicznym i technologicznym obecnego stanu zagospodarowania/recyklingu opon. Przedstawiono przykłady zastosowań produktów recyklingu materiałowego i korzyści wynikające z odzysku energetycznego.


Słowa kluczowe: opony, recycling opon, odzysk energii, samochód osobowy


e-mail: ryszard.michalski@its.waw.pl

A. Wojciechowski, R. Michalski, E. Kamińska (68.1 KB)
Wybrane metody zagospodarowania zużytych opon