English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Rudnik, I. Resiak, C. Wojciechowski, A. Winiarska


Wstępne badania struktury membran metodą DSC - Komunikat szybkiego druku (wersja angielska.)

Polimery 1999, nr 4, 292


DOI:dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.292


Streszczenie

Podano wstępne badania dotyczące charakterystyki struktury błony polimerowej za pomocą metody różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Zbadano procedurę oznaczania promieni porów membrany i zastosowano zmodyfikowane warunki dla komercyjnych membran celulozowych.


Słowa kluczowe: membrany polimerowe,DSC, średnica porów
Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl