English version
Drukuj

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

Łukasiewicz - IChP aktywnie współpracuje z niżej wymienionymi organizacjami międzynarodowymi:CEFIC

Europejska Federacja Krajowych Izb Przemysłu Chemicznego

EFCATS

Europejska Federacja Klubów Katalizy

EUROLAB

Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Laboratoriów Pomiarowych, Badawczych i Analitycznych

FATIPEC

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Farb i Lakierów

UNECE

Europejska Komisja Gospodarcza przy ONZ

CEN

Europejski Komitet Normalizacji

EURACHEM

Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Organizacji Laboratoriów Chemicznych

IUPAC

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

MoDeSt Society

Stowarzyszenie MoDeSt (modification, degradation and stabilization of polymer)

OECD

Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju ONZ

GEF

Panel Ekspertów Technicznych GEF STAP

UNEP Sekretariat Ozonowy

Program Ochrony Środowiska ONZ

UNDP

Program Rozwoju ONZ