English version
Drukuj

Współpraca trzech instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

ICHP - współpraca w Sieci Łukasiewicz

5 kwietnia 2019 r. w Instytucie Farmaceutycznym w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytutu Biotechnologiii Antybiotyków (IBA), Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego (IChP) oraz Instytutu Farmaceutycznego (IF). Celem spotkania było omówienie zasad i obszarów wzajemnej współpracy.


Podczas rozmów zidentyfikowano wspólne obszary współpracy dotyczące m.in.: komplementarnej oferty analitycznej; suplementów diety w kontekście badań, regulacji prawnych i działalności edukacyjnej; prac badawczo-rozwojowych w zakresie farmacji, biofarmacji, kosmetologii, chemii gospodarczej i weterynarii; omówiono także możliwości wspólnych działań komercjalizacyjnych i marketingowych (spotkania branżowe „Impact Pharma”).


W spotkaniu udział wzięli (na zdjęciu od lewej):

dr hab. Wioleta Maruszak, prof. IF – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Naukowych IF,

mgr Grzegorz Margas – Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji IF,

dr Agnieszka Burzyńska-Prajzner – Koordynator ds. Produkcji Doświadczalnej IF,

dr Grzegorz Kulczycki – Dyrektor IF,

dr Katarzyna Filip – Kierownik Działu Komercjalizacji Wyników Badań IF,

dr inż. Ewa Śmigiera – Z-ca Dyrektora ds. Badawczych IChP,

dr Piotr Zaleski – Dyrektor IBA,

dr inż. Paweł Bielski – Dyrektor IChP,

dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka, prof. IBA – Doradca Dyrektora ds. Naukowych IBA,

dr Monika Bogiel – Kierownik Działu Informacji Naukowej i Medycznej IBA.


Zasady współpracy pomiędzy Instytutami zostaną określone w ramowej, trójstronnej umowie o współpracy naukowo-badawczej.

Fot. IF


Pozostałe aktualności...