English version
Drukuj

Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku w zakresie otrzymywania węglowodorów parafinowych z tłuszczów pochodzenia naturalnego

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBiR

Projekt realizowany w ramach PROGRAMU PATENT PLUS (I konkurs)

Patent Plus logo


Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku w zakresie otrzymywania węglowodorów parafinowych z tłuszczów pochodzenia naturalnego


Projekt realizowany w ramach umowy nr PP1/W-20/D-1862/2013 w dwóch etapach.


Okres realizacji projektu:

luty 2013 - styczeń 2016

Wysokość dofinansowania projektu:

388 274 PLNKierownik projektu:


Dr inż. Osazuwa Osawaru

tel. +48 22 568 22 34


Streszczenie:

Celem Projektu Patent Plus jest wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku w zakresie otrzymywania węglowodorów parafinowych z tłuszczów pochodzenia naturalnego (P.401772) powstałego w IChP w Warszawie poprzez dokonanie zgłoszenia międzynarodowego w trybie PCT, korzystając z tzw. pierwszeństwa konwencyjnego z art. 4 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1883. Realizacja Projektu jest dwuetapowa.


Etap I obejmuje:

1. Zbadanie stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia patentowego.

2. Opracowanie analizy zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową.

3. Opracowanie strategii komercjalizacji wynalazku.


Etap II obejmuje:

1. Zgłoszenie wynalazku w trybie PCT.

2. Fazę krajową w USA i UE (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Szwecja, Austria, Finlandia).

3. Postępowanie sporne.