English version
Drukuj

Wsparcie ochrony praw własności intelektualnej dla wynalazków dotyczących otrzymywania nanokompozytów poli(chlorku winylu) dla budownictwa

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBiR

Projekt realizowany w ramach PROGRAMU PATENT PLUS (IV konkurs)

Patent Plus logo


Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazków dotyczących otrzymywania nanokompozytów
poli(chlorku winylu) dla budownictwa


Projekt realizowany w ramach umowy nr PP4/W-20/D-2917/2015.


Okres realizacji projektu:

styczeń 2015 - wrzesień 2017

Wysokość dofinansowania projektu:

160 580 PLNKierownik projektu:


Dr Maria Obłój-Muzaj

tel. +48 22 568 29 46


Streszczenie:

Celem projektu jest zwiększenie ochrony praw własności intelektualnej do 2 wynalazków, będących innowacją w skali światowej. Przedmiotem obu wynalazków powstałych w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie jest sposób syntezy PVC wzbogaconego szczególnego rodzaju sferycznymi nanonapełniaczami umożliwiającymi znaczną poprawę właściwości mechanicznych (zwłaszcza udarności) wyrobów budowlanych z twardego PVC (profile, folie twarde, rury i in.). Zgłoszenia międzynarodowe (Etap I) zostały dokonane w trybie PCT w ramach projektu „Ochrona prawna zgłoszenia patentowego Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza” zrealizowanego w ramach Poddziałania POIG 1.3.2 w latach 2009-2013.


Kontynuacja ochrony patentowej obu zgłoszeń patentowych jako patentów europejskich, które będą walidowane w wybranych krajach będzie wymagała realizacji następujących zadań:

1. Postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym w fazie regionalnej. Weryfikacja krajów ochrony

2. Uprawomocnienie patentu EP w krajach docelowej ochrony.