English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Kuszelnicka, A. Rudawska, D. Ginter-Kramarczyk, M. Michałkiewicz, S. Zajchowski, J. Tomaszewska

Wpływ zwilżalności powierzchni kompozytów polimerowo-drzewnych
na tworzenie biofilmu w procesach oczyszczania ścieków

Polimery 2018, nr 9, 619


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.9.6

Streszczenie
Materiały kompozytowe mogą być z powodzeniem stosowane jako wypełnienie/nośnik w technologii oczyszczania ścieków z zastosowaniem złoża zawieszonego MBBR (ang. moving bed biofilm reactor). Właściwościami decydującymi o możliwości ich wykorzystania w procesach oczyszczania ścieków są chropowatość i stopień zwilżalności powierzchni, mające bezpośredni wpływ na stopień absorpcji i agregacji na niej mikroorganizmów, co jest związane z właściwościami hydrofilowymi lub hydrofobowymi materiału. Zbadano podatność powierzchni kształtek wykonanych z kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC) na tworzenie biofilmu w procesie oczyszczania ścieków. Stwierdzono bezpośredni wpływ składu WPC i czasu jego przebywania w bioreaktorze na wartość kąta zwilżania. Wielkość zmiany wartości kąta zwilżania charakteryzuje zdolność materiałów polimerowo-drzewnych do tworzenia się na nich biofilmu.

Słowa kluczowe: technologia złoża ruchomego, MBBR, kompozytypolimerowo-drzewne, technologie oczyszczania ścieków, zwilżalność

e-mail: izabela.kruszelnicka@put.poznan.pl

I. Kuszelnicka, A. Rudawska, D. Ginter-Kramarczyk, M. Michałkiewicz, S. Zajchowski, J. Tomaszewska (516.1 KB)
Wpływ zwilżalności powierzchni kompozytów polimerowo-drzewnych na tworzenie biofilmu w procesach oczyszczania ścieków