English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Urbaniak

Wpływ zeszklenia na reakcję sieciowania układu epoksydowego EPY®

(Rapid Communication) (j.ang.)

Polimery 2017, nr 5, 394


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.394

Streszczenie
Badano reakcję sieciowania układu epoksydowego EPY®, który jest używany do wytwarzania podkładek fundamentowych maszyn i urządzeń. Reakcję prowadzono w temperaturze 23 °C, ale część próbek była dodatkowo utwardzana w 40, 60, 80 lub 100 °C. Wyznaczano wartości temperatury zeszklenia (Tg) i stopnia konwersji (α) za pomocą trzech metod: różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) i analizy termomechanicznej (TMA). Wzajemną zależność między Tg i α określano stosując równanie DiBenedetto. W przypadku wszystkich wartości temperatury utwardzania tworzywa EPY® uzyskano dobrą zgodność opisu wyników badań za pomocą równania DiBenedetto (rys. 1). Wykazano, że wartości Tg uzyskane na podstawie pomiarów TMA i DMA są wyższe, odpowiednio, o ok. 2 i 4 °C od wartości wyznaczonej metodą DSC.
Słowa kluczowe: układ epoksydowy, temperatura zeszklenia, konwersja, równanie DiBenedetto, różnicowa kalorymetria skaningowa, dynamiczna analiza mechaniczna, analiza termomechaniczna
e-mail: murbaniak@zut.edu.pl
M. Urbaniak (818.6 KB)
Wpływ zeszklenia na reakcję sieciowania układu epoksydowego EPY® (Rapid Communication) (j.ang.)