English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Kucharczyk, J. Paszkowiak, R. Gumiński, W. Żurowski

Wpływ zawartości glinokrzemianów warstwowych na zużycie ścierne
kompozytów epoksydowych z ich udziałem

Polimery 2015, nr 11-12, 718


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.718

Streszczenie

Badano wpływ dodatku glinokrzemianu warstwowego (5 lub 20 % obj.) na zużycie ścierne kompozytów na osnowie dwóch rodzajów żywic epoksydowych, sieciowanych za pomocą aminowego lub poliaminoamidowego utwardzacza.
Słowa kluczowe: zużycie ścierne, kompozyty epoksydowe, glinokrzemiany warstwowe
e-mail: wojciech.kucharczyk@uthrad.pl
W. Kucharczyk, J. Paszkowiak, R. Gumiński, W. Żurowski (407.1 KB)
Wpływ zawartości glinokrzemianów warstwowych na zużycie ścierne kompozytów epoksydowych z ich udziałem