English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Czupryńska

Wpływ wysokoenergetycznego promieniowania elektronowego na zmianę właściwości niektórych polimerów

Polimery 2002, nr 1, 8


Streszczenie

Opisano podstawowe reakcje radiacyjne zachodzące w polimerach pod wpływem napromieniania wiązką wysokoenergetycznych elektronów (NWWE). Wskazano na towarzyszące temu procesowi zmiany struktury materiału, przede wszystkim na sieciowanie i degradację. Szczegółowo przeanalizowano mechanizm reakcji chemicznych spowodowanych napromienianiem polietylenu, polipropylenu i poli(tereftalanu etylenu). Uwagę zwrócono zwłaszcza na przemiany radiacyjne, którym ulega warstwa wierzchnia polietylenu. Omówiono ró„ wnież możliwości regulowania właściwości mechanicznych tych polimerów pod wpływem promieniowania elektronowego.


Słowa kluczowe: polietylen, polipropylen, poli(tereftalan etylenu), modyfikowanie radiacyjne, warstwa wierzchnia, właściwości mechaniczne

J. Czupryńska (1.35 MB)
Wpływ wysokoenergetycznego promieniowania elektronowego na zmianę właściwości niektórych polimerów (część I)
J. Czupryńska (1016.7 KB)
Wpływ wysokoenergetycznego promieniowania elektronowego na zmianę właściwości niektórych polimerów (część II)