English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Sasimowski, J. Józwik

Wpływ włókien szklanych na zjawisko powolnego wzrostu pęknięć wyprasek polipropylenowych

Polimery 2002, nr 1, 54


Streszczenie

Zbadano odporność na powolny wzrost pęknięć próbek wyprasek wtryskowych z polipropylenu „Malen P J-400” oraz z tego samego rodzaju PP wzmocnionego dodatkiem 10% włókna szklanego — kompozytu „Xenopren PPGF10-CC”. Stwierdzono, że dodatek włókna szklanego do PP osłabia odporność na powolny wzrost pęknięć próbek wycinanych z wyprasek wtryskowych w badaniach trwających w ciągu 264—1104 h, natomiast żadna z próbek PP niezawierająca włókna szklanego nie pękła po upływie 1000 h. Istotny wpływ na tę odporność nienapełnionego PP mogły wywierać występujące w takich próbkach rysy naprężeniowe zgodne z kierunkiem osi obciążenia (por. [18]); istnienie tych rys w wypraskach wtryskowych z PP powoduje skłonność do plastycznej deformacji, a więc zabezpiecza przed kruchym przełomem.


Słowa kluczowe: polipropylen, włókno szklane, wypraski wtryskowe, powolny wzrost pęknięć, rysy naprężeniowe
E. Sasimowski, J. Józwik (1.12 MB)
Wpływ włókien szklanych na zjawisko powolnego wzrostu pęknięć wyprasek polipropylenowych