English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Michalska-Pożoga, T. Rydzkowski

Wpływ warunków wytłaczania w ślimakowo-tarczowym układzie uplastyczniającym
na właściwości mechaniczne kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC) (j. ang.)

Polimery 2016, nr 3, 202


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.202

Streszczenie
Zbadano wpływ oddziaływania uplastyczniającego mechanizmu tarczowego na właściwości mechaniczne kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC). Oceniono wpływ trzech parametrów, tj. szerokości szczeliny strefy tarczowej (Ws), prędkości obrotowej ślimaka (n) i masowego udziału frakcji drzewnej (i ≤ 70 % mas.) na właściwości wytworzonych kompozytów. Analiza wyników wykazała, że odpowiedni dobór warunków w układzie uplastyczniającym wytłaczarki ślimakowo-tarczowej pozwala na uzyskanie materiału o lepszej jakości.
Słowa kluczowe: wytłaczarka ślimakowo-tarczowa, kompozyty polimerowo-drzewne, WPC, właściwości mechaniczne
e-mail: tomasz.rydzkowski@uwm.edu.pl
I. Michalska-Pożoga, T. Rydzkowski (1.02 MB)
Wpływ warunków wytłaczania w ślimakowo-tarczowym układzie uplastyczniającym na właściwości mechaniczne kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC) (j. ang.)