English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bociąga, M. Trzaskalska

Wpływ warunków przetwórstwa oraz środków barwiących na połysk i barwę wyprasek
z terpolimeru akrylonitryl-butadien-styren (j.ang.)

Polimery 2016, nr 7-8, 544


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.544

Streszczenie
Omówiono wpływ warunków przetwórstwa oraz dodatku środków barwiących w postaci żółtego pigmentu organicznego PY 191 oraz jego koncentratów na bazie kopolimeru akrylonitryl--butadien-styren (ABS) lub polistyrenu (PS) na barwę oraz połysk wyprasek. Wykonano badania połysku powierzchni wyprasek przy świetle padającym zgodnie z kierunkiem przepływu tworzywa w gnieździe formującym oraz w kierunku przeciwnym pod kątem 60° i 20° (rys. 3–6). Przeprowadzono również badania barwy porównując barwę wytworzonych wyprasek do wzorców wybranych ze wzornika NCS (z ang. Natural Color System) (tabela 4). Na podstawie otrzymanych wyników określono, że najwyższa z badanych temperatura formy (Tf = 80 °C) oraz niższa temperatura wtryskiwania (Tω = 230°C) umożliwiają uzyskanie wyprasek charakteryzujących się większym połyskiem oraz mniejszym zróżnicowaniem barwy.
Słowa kluczowe: wtryskiwanie, środki barwiące, połysk, barwa, kopolimer akrylonitryl-butadien-styren
e-mail: trzaskalska@ipp.pcz.pl
E. Bociąga, M. Trzaskalska (735.7 KB)
Wpływ warunków przetwórstwa oraz środków barwiących na połysk i barwę wyprasek z terpolimeru akrylonitryl-butadien-styren