English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Marciniak, P. Szewczykowski, P. Czyżewski, D. Sykutera, M. Bieliński

Wpływ waporyzacji acetonowej powierzchni elementów wykonanych techniką 3D z kopolimeru
akrylonitryl-butadien-styren na ich strukturę (j. ang.)

Polimery 2018, nr 11-12, 785


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.11.6

Streszczenie

Strukturę wewnętrzną próbek wykonanych metodą technologii przyrostowej z kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren (ABS) zbadano za pomocą mikrotomografu komputerowego (CT). Wyniki skanów CT skorelowano z właściwościami mechanicznymi próbek. Oceniano wpływ oddziaływania par acetonu na strukturę i właściwości próbek z ABS wykonanych w technologii przyrostowej. Próbki przygotowano z zastosowaniem trzech różnych urządzeń i po waporyzacji acetonowej zeskanowano je za pomocą mikrotomografu. Wyznaczono masę, twardość oraz przeprowadzono statyczną próbę rozciągania próbek. W strukturze elementów z ABS stwierdzono obecność nieregularnie rozmieszczonych porów, wpływających na właściwości próbek. Pod wpływem waporyzacji acetonowej zmieniły się właściwości próbek, takie jak: liczba porów, masa, twardość oraz wytrzymałość na rozciąganie.


Słowa kluczowe: osadzanie topionego materiału, mikrotomografia komputerowa, waporyzacja acetonowa, technologie przyrostowe, właściwości mechaniczne
D. Marciniak, P. Szewczykowski, P. Czyżewski, D. Sykutera, M. Bieliński (393.2 KB)
Wpływ waporyzacji acetonowej powierzchni elementów wykonanych techniką 3D z kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren na ich strukturę