English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Zaborski, M. Owczarek, J. Leo

Wpływ tlenku cynku na właściwości kauczuków etylenowo-propylenowych

Polimery 2001, nr 10, 678


Streszczenie

Metodą inwersyjnej chromatografii gazowej (IGC) zbadano właściwości powierzchniowe tlenku cynku zmodyfikowanego maleinianem monoallilowym (MA) lub tetrahydroftalanem monoallilowym (THA). W wyniku tej modyfikacji zmniejsza się składowa dyspersyjna energii powierzchniowej ZnO oraz parametry oddzialywań z substancjami polarnymi (tabela 1). Podstawowym przedmiotem pracy było zbadanie wpływu maleinianu mono- i diallilowego, tetrahydroftalanu mono- i diallilowego oraz kwasu itakonowego na właściwości kauczuku etylenowo-propylenowego (EPM) oraz etylenowo-propyle­nowo-dienowego (EPDM). Okazało się, że estry diallilowe są koagentami sieciowania nadtlenkowego EPM, a także zwiększają gęstość usieciowania tego elastomeru (tabela 2). Kwasowe estry monoallilowe działają podobnie, ale tylko wówczas, gdy w mieszaninie obecny jest tlenek cynku. Produkt modyfikacji ZnO tymi estrami kwasowymi jest mniej skutecznym aktywatorem sieciowania siarką EPDM niż niemo­dyfikowany ZnO (tabela 3). Z badania właściwości mechanicznych (tabele 4 i 5) wynika, że działanie wzmacniające ZnO na EPM i EPDM jest skuteczniejsze wówczas, gdy w skład mieszaniny wchodzą wspomniane koagenty sieciowania, zwłaszcza te, które zawierają grupę karboksylową. Z przedstawionych w pracy danych można sądzić, że w strukturze badanych wulkanizatów występują agregaty jonowe, spełniające rolę węzłów sieci o charakterze „ślizgowym”, ulegające rozszczepieniu pod wpływem kwasu trichlorooctowego lub amoniaku.


Słowa kluczowe: kauczuki etylenowo-propylenowe, tlenek cynku jako napełniacz, modyfikacja tlenku cynku, sieciowanie, właściwości wulkanizatów
M. Zaborski, M. Owczarek, J. Leo (338.5 KB)
Wpływ tlenku cynku na właściwości kauczuków etylenowo-propylenowych