English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Glibowski, A. Kulik, A. Masternak

Wpływ temperatury ogrzewania na właściwości reologiczne żeli inulinowych

Polimery 2012, nr 2, 111


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.111

Streszczenie

Z trzech handlowo dostępnych rodzajów wysokoprzetworzonej inuliny sporządzono 20-proc. zawiesiny w wodzie, po czym ogrzewano je i badano wpływ temperatury na właściwości reologiczne powstałych żeli. Analiza cech termoplastycznych wykazała, że wartości modułu zachowawczego (G‘) wszystkich badanych próbek żeli były większe niż wartości modułu stratności (G”). Za pomocą reometru rotacyjnego wykazano, że badane żele to układy rozrzedzane ścinaniem, o właściwościach tiksotropowych. Właściwości reologiczne żeli inulinowych wynikały z cech strukturalnych cząstek proszków inulinowych oraz zależały od temperatury przygotowania próbek. Wzrost temperatury powodował istotny (p £ 0,05) spadek wartości modułów zachowawczego i stratności a także lepkości pozornej żeli powstałych z inuliny o amorficznej budowie cząstek. Inulina o budowie krystalicznej tworzyła stabilne żele dopiero w wysokiej temperaturze.


Słowa kluczowe: inulina, struktura amorficzna, struktura krystaliczna, tekstura, właściwości reologiczne


e-mail: pawel.glibowski@up.lublin.pl

P. Glibowski, A. Kulik, A. Masternak (104.9 KB)
Wpływ temperatury ogrzewania na właściwości reologiczne żeli inulinowych