English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Krauze, J. Trzeszczyński, M. Dzięcioł

Wpływ temperatury i rodzaju atmosfery na rozkład termiczny polistyrenu (j. ang.)

Polimery 2003, nr 10, 701


Streszczenie

Zbadano wpływ rodzaju atmosfery (azotu lub powietrza), temperatury i szybkości ogrzewania polistyrenu(PS) na przebieg jego rozkładu. Degradację termiczną PS prowadzono w przepływowym piecu rurowym (rys. 1). Metodą analizy termograwimetrycznej — TGA określono wartości temperatury charakteryzujące rozkład PS (rys. 2, tabela 1). Szczegółowy skład produktów rozkładu oznaczano metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrofotometrią masową (GC-MS) (rys. 4 i 5, tabela 2) oraz metodą IR z transformacją Fouriera (FT-IR) (rys. 3). Stwierdzono, że przebieg rozkładu PS w badanym zakresie temperatury zależy od rodzaju atmosfery. Zidentyfikowano 64 związki wydzielające się podczas tego procesu, przy czym głównymi produktami rozkładu były styren oraz jego dimer i trimer. Zaobserwowano, że w powietrzu stężenie małocząsteczkowych produktów degradacji PS wzrasta w sposób ciągły wraz ze wzrostem temperatury (rys. 7), a w azocie stężenie niektórych produktów osiąga maksimum w temp. 500 °C (rys. 6). W produktach rozkładu dominują związki o charakterze aromatycznym.


Słowa kluczowe: polistyren, rozkład termiczny i termooksydacyjny, identyfikacja produktów
M. Krauze, J. Trzeszczyński, M. Dzięcioł (1.1 MB)
Wpływ temperatury i rodzaju atmosfery na rozkład termiczny polistyrenu (j. ang.) (cz. I)
M. Krauze, J. Trzeszczyński, M. Dzięcioł (1.13 MB)
Wpływ temperatury i rodzaju atmosfery na rozkład termiczny polistyrenu (j. ang.) (cz. II)