English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Formela, M. Cysewska, J. Haponiuk, A. Stasiek

Wpływ szybkości dozowania oraz sił ścinających na proces dewulkanizacji

rozdrobnionych odpadów gumowych prowadzony przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej (j. ang.)

Polimery 2013, nr 11-12, 906


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.906

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań procesu termomechanicznej dewulkanizacji ciągłej rozdrobnionych odpadów gumowych, prowadzonej przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej. Zastosowano układ uplastyczniający umożliwiający generowanie znacznych sił ścinających. Scharakteryzowano wpływ szybkości dozowania miału gumowego oraz prędkości obrotowej ślimaków (sił ścinających) na moment obrotowy ślimaków, zawartość ekstraktu acetonowego, zawartość frakcji zolu oraz stopień dewulkanizacji otrzymanych produktów. Określono wpływ wtórnej wulkanizacji na krzywe wulkametryczne oraz właściwości mechaniczne otrzymanych rewulkanizatów. Zaprezentowano również wyniki badań powtarzalności procesu ciągłej dewulkanizacji miału gumowego. Otrzymane produkty charakteryzowały się jakością zbliżoną do jakości regeneratów gumowych dostępnych na rynku.


Słowa kluczowe: recykling, odpady gumowe, dewulkanizacja, wytłaczarka dwuślimakowa, rewulkanizacja


e-mail: kformela@urethan.chem.pg.gda.pl

K. Formela, M. Cysewska, J. Haponiuk, A. Stasiek (351.2 KB)
Wpływ szybkości dozowania oraz sił ścinających na proces dewulkanizacji rozdrobnionych odpadów gumowych prowadzony przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej (j. ang.)