English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Królikowski, H. Kaczmarek, E. Klimiec, M. Chylińska, D. Bajer

Wpływ struktury na właściwości piezoelektryczne elektretów polipropylen-montmorylonit

Polimery 2019, nr 7-8, 493


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.7.4

Streszczenie

Przeanalizowano zależność właściwości piezoelektrycznych kompozytów izotaktycznego polipropylenu (i-PP) z modyfikowanym montmorylonitem (MMT) od struktury i właściwości mechanicznych wytworzonej folii oraz od zawartości napełniacza. Wprowadzenie napełniacza mineralnego w postaci MMT do i-PP pozwoliło na wytworzenie metodą wytłaczania folii o strukturze komórkowej, co zostało potwierdzone badaniami za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Jednoosiowa orientacja folii wpłynęła na wzrost stopnia jej krystaliczności. Po spolaryzowaniu w polu elektrycznym o dużym natężeniu (ok. 100 V/µm) folie wykazywały właściwości piezoelektryczne. Trwałość otrzymanych elektretów oceniano na podstawie napięcia piezoelektrycznego mierzonego w czasie przechowywania folii w temperaturze pokojowej. Stwierdzono, że struktura komórkowa folii oraz wzrost stopnia krystaliczności wpływa na zwiększenie wartości stałej piezoelektrycznej ładunkowej d33 w porównaniu z wartością d33 czystego i-PP. Uzyskane wartości stałej d33 w obszarze większych i mniejszych naprężeń badanych próbek są prawie dwukrotnie większe niż w wypadku litej folii PVDF [poli(fluorek winylidenu)] oraz folii i-PPnieorientowanej. Stosunkowo mało skomplikowana technologia wytwarzania folii kompozytowych stwarza możliwość ich wykorzystania do budowy czujników nacisku szerokiego zastosowania.


Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, polipropylen izotaktyczny, modyfikowany montmorylonit, napięcie piezoelektryczne, gęstość ładunku, stała piezoelektryczna ładunkowa
B. Królikowski, H. Kaczmarek, E. Klimiec, M. Chylińska, D. Bajer (1.89 MB)
Wpływ struktury na właściwości piezoelektryczne elektretów polipropylen-montmorylonit