English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Czech-Polak, B. Przybyszewski, M. Heneczkowski, A. Czulak, M. Gude

Wpływ przyjaznych środowisku antypirenów na ognioodporność
i właściwości mechaniczne sztywnych pianek poliuretanowych (j.ang.)

Polimery 2016, nr 2, 113


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.113

Streszczenie

Metodą wtryskiwania długich włókien (LFI) otrzymano nowe kompozycje pianek poliuretanowych o ograniczonej palności, zawierające przyjazne środowisku środki zmniejszające palność, takie jak: polifosforan amonu, pirofosforan melaminy, fosforan trietylu, bentonit i grafit ekspandowany. Określono wpływ dodatku tych antypirenów i ich mieszanin na ognioodporność oraz właściwości mechaniczne pianek. W porównaniu z pianką poliuretanową bez dodatków, wszystkie modyfikowane kompozycje poliuretanowe wykazały poprawę ognioodporności i zostały sklasyfikowane jako materiały niepalne klasy V-0. Stwierdzono także, że dodatek antypirenów nie spowodował istotnego pogorszenia właściwości mechanicznych badanych materiałów.
Słowa kluczowe: pianki poliuretanowe, antypireny, ognioodporność, właściwości mechaniczne, gęstość pozorna
e-mail: czech_polak@interia.pl
J. Czech-Polak, B. Przybyszewski, M. Heneczkowski, A. Czulak, M. Gude (93.2 KB)
Wpływ przyjaznych środowisku antypirenów na ognioodporność i właściwości mechaniczne sztywnych pianek poliuretanowych (j. ang.)