English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Sionkowska, A. Kamińska

Wpływ promieniowania UV na strukturę i właściwości kolagenu

Polimery 2001, nr 6, 379


Streszczenie

Publikacja przeglądowa zawierająca 130 odnośników literaturowych. Uszkodzenia wywołane promieniowaniem UV w kolagenie zależą od długości fali padającego światła, wieku kolagenu oraz od obecności innych substancji, w tym białka. Przedstawiono budowę chemiczną kolagenu i na tym tle szczegółowo omówiono zmianę właściwości różnych typów kolagenu przed i po naświetlaniu. Podkreślono przy tym, że mechanizm fotodegradacji kolagenu nie został dotychczas do końca poznany.


Słowa kluczowe: kolagen, budowa chemiczna, promieniowanie UV, fotodegradacja

A. Sionkowska, A. Kamińska (627.4 KB)
Wpływ promieniowania UV na strukturę i właściwości kolagenu