English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kwiatkowska, I. Kowalczyk, A. Szymczyk, K. Gorący

Wpływ procesu wygrzewania na strukturę krystaliczną i właściwości mechaniczne
furano-estrowych kopolimerów multiblokowych z udziałem monomerów pochodzenia roślinnego (j.ang.)

Polimery 2018, nr 9, 594


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.9.3

Streszczenie
Analizowano wpływ procesu wygrzewania na przemiany fizyczne, strukturę krystaliczną oraz właściwości mechaniczne furano-estrowych kopolimerów multiblokowych. Materiały otrzymano metodą polikondensacji w stanie stopionym z wykorzystaniem pozyskiwanych z roślin następujących monomerów: kwasu 2,5-furanodikarboksylowego (FDCA),1,3-propanodiolu (1,3-PD) oraz diolu dimeryzowanych kwasów tłuszczowych (FADD). Badane kopolimery charakteryzowały się multiblokową strukturą z naprzemiennie rozłożonymi segmentami sztywnymi i giętkimi oraz separacją fazową wymuszoną przez krystalizację segmentów sztywnych. W konsekwencji materiały wykazywały cechy typowe dla elastomerów, plateau elastyczności w dość dużym zakresie temperatury oraz łatwość przetwórstwa. Z powodu specyficznej budowy FDCA – najważniejszego biomonomeru – krystalizacja segmentów sztywnych była jednak wyraźnie utrudniona. Metodami różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i rozpraszania promieniowania rentgenowskiego pod dużymi i małymi kątami (WAXS i SAXS) potwierdzono istotne zmiany w strukturze krystalicznej na skutek wygrzewania. Stwierdzono również wpływ wygrzewania na właściwości mechaniczne kopolimerów, co może być interesujące w aspekcie aplikacyjnym materiałów.

Słowa kluczowe: kwas 2,5-furanodikarboksylowy, kopolimery furano-estrowe, polimery otrzymane z monomerów pochodzenia roślinnego, proces wygrzewania

e-mail: magdalena.kwiatkowska@zut.edu.pl

M. Kwiatkowska, I. Kowalczyk, A. Szymczyk, K. Gorący (517 KB)
Wpływ procesu wygrzewania na strukturę krystaliczną i właściwości mechaniczne furano-estrowych kopolimerów multiblokowych z udziałem monomerów pochodzenia roślinnego (j. ang.)