English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Bieliński, P. Czyżewski

Wpływ porowatej wkładki uszczelniającej na siły i odkształcenia występujące w połączeniu gwintowym

opakowania wykonanego z tworzywa polimerowego (j. ang.)

Polimery 2014, nr 9, 673


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.673

Streszczenie

Zbadano wpływ zastosowania wkładki porowatej (uszczelniającej) na wybrane wskaźniki użytkowe połączenia gwintowego w opakowaniu polimerowym. Pracę podzielono na dwa etapy. Pierwszy polegał na prowadzeniu modelowego nakręcania połączenia gwintowego (pomiędzy częściami wykonanymi z dwu rodzajów polietylenu dużej gęstości) na stanowisku laboratoryjnym do badania połączeń gwintowych "Vortex-i” firmy Mecmesin, podczas którego określono wpływ grubości wkładki porowatej na wartość momentu dokręcającego oraz kąta nakręcenia. Etap drugi obejmował badania modelowe odkształcenia (ściskania) porowatej wkładki uszczelniającej połączenia gwintowego z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej, Zwick/Roell Z030. Uzyskane wyniki umożliwiły określenie zakresu odkształceń, które pojawiają się w elemencie uszczelniającym (wkładka porowata) w zależności od jego grubości, a także odkształceń występujących w samej nakrętce, będących funkcją momentu dokręcającego i kąta dokręcenia.


Słowa kluczowe: opakowania polimerowe, połączenia gwintowe, nakrętka polimerowa, porowata wkładka uszczelniająca
e-mail: marek.bielinski@utp.edu.pl

M. Bieliński, P. Czyżewski (751 KB)
Wpływ porowatej wkładki uszczelniającej na siły i odkształcenia występujące w połączeniu gwintowym opakowania wykonanego z tworzywa polimerowego (j. ang.)