English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Jastrzębska, M. Rutkowska, H. Janik

Wpływ poliuretanu szczepionego na kopolimerze styren/kwas styrenosulfonowy na morfologię różnych typów mieszanin polimerowych

Polimery 2002, nr 11-12, 837


Streszczenie

Stosowano poliuretan szczepiony na kopolimerze styren/kwas styrenosulfonowy jako kompatybilizator w następujących układach: polistyren-termoplastyczny poliuretan (PS/TPUR), terpolimer akrylonitryl/butadien/styren-termoplastyczny poliuretan (ABS/TPUR) oraz poliamid 6-ABS (PA6/ABS). Na podstawie wyników badań metodami mikroskopii elektronowej i różnicowej kalorymetrii skaningowej określono wpływ kompatybilizatora na morfologię tych mieszanin. Obecność kompatybilizatora w układzie PS/TPUR powoduje pojawienie się dodatkowego elementu morfologicznego w postaci mikrosfer złożonych z PS i TPUR. W układzie ABS/TPUR dodanie kompatybilizatora zmniejsza wymiary fazy rozproszonej (TPUR), natomiast , przypadku mieszaniny PA6/ABS - zmienia stopień adhezji między fazą rozproszoną a matrycą.


Słowa kluczowe: kompatybilizator, poliuretan szczepiony na opolimerze styren/kwas styrenosulfonowy, mieszaniny polimerowe, wzajemna mieszalność składników, morfologia
M. Jastrzębska, M. Rutkowska, H. Janik (1.07 MB)
Wpływ poliuretanu szczepionego na kopolimerze styren/kwas styrenosulfonowy na morfologię różnych typów mieszanin polimerowych