English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. N. Panin, O. N. Babkina, N. M. Bravaya

Wpływ podstawników w kompleksach chlorków bis(cyklopentadienylo)cyrkonu na ich aktywność katalityczną w polimeryzacji etylenu z zastosowaniem Al(i-Bu)3/CPh3B(C6F5)4 jako aktywatora (wersja angielska)

Polimery 2001, nr 1, 44


Streszczenie

Zbadano aktywność katalityczną w polimeryzacji etylenu szeregu cyrkonocenów (RCp)2ZrCl2 (R = H, Me, i-Pr, n-Bu, i-Bu, Me3Si, cyclo-C6H11) oraz katalizatora o usztywnionej strukturze geometrycznej Me2SiCp*N(i-Bu)ZrCl2 [Cp* = C5(CH3)4] z zastosowaniem AI(i-Bu)3/CPh3B(C6F5)4 jako aktywatora. Ustalono, że wydajność polimeru malała w następującej kolejności podstawników: Me > i-Pr > n-Bu> i-Bu> Me3Si > cyclo-C6H11. Zbadane trójskładnikowe układy katalityczne wykazują liniową zależność pomiędzy logarytmem początkowej szybkości polimeryzacji [równanie (3)] i kombinacją liniową wartości stałych indukcyjnych i sterycznych (równanie Hammetta) podstawników (rys. 3, tabela 2). Ciężary cząsteczkowe PE uzyskanych przy użyciu omawianych układów katalitycznych były większe w przypadku PE otrzy­manych wobec odpowiednich kompleksów, w których jako katalizator zamiast AI(i-Buh występował metyloaluminoksan (MAO). Dane dotyczące kinetyki polimeryzacji pozwalają wnioskować, że Al(i-Bu)3, jest wbudowany w centra aktywne jako heteronuklearny kompleks mostkowy.


Słowa kluczowe: polimeryzacja etylenu, układy katalityczne, cyrkonoceny, kinetyka polimeryzacji, aktywność katalizatora
A. N. Panin, O. N. Babkina, N. M. Bravaya (177.2 KB)
Wpływ podstawników w kompleksach chlorków bis(cyklopentadienylo)cyrkonu na ich aktywność katalityczną w polimeryzacji etylenu z zastosowaniem Al(i-Bu)3/CPh3B(C6F5)4 jako aktywatora (wersja angielska)