English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Świderska, W. Świderski, A. K. Antosik

Wpływ odległości źródła napromieniania na właściwości fotoutwardzalnych wypełnień stomatologicznych

Polimery 2019, nr 7-8, 509


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.7.7

Streszczenie

Zbadano wpływ odległości źródła światła lampy LED od powierzchni próbki oraz czasu naświetlania na właściwości mechaniczne utwardzonych komercyjnych kompozytów stomatologicznych. Określono ich właściwości mechaniczne, takie jak: wytrzymałość na ściskanie, moduł Younga oraz odkształcenie przy ściskaniu. Każdorazowo po badaniach wytrzymałościowych okiem nieuzbrojonym oceniano wygląd uszkodzeń próbki kompozytu. Stwierdzono, że zwiększenie odległości źródła światła lampy LED od powierzchni kompozytu wydłuża czas jego utwardzania, co prowadzi do pogorszenia wytrzymałości na ściskanie, a w konsekwencji do zmniejszenia trwałości wypełnienia.


Słowa kluczowe: wypełnienia stomatologiczne, lampy LED, kompozyty stomatologiczne
J. Świderska, W. Świderski, A. K. Antosik (997.4 KB)
Wpływ odległości źródła napromieniania na właściwości fotoutwardzalnych wypełnień stomatologicznych