English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Michalska-Pożoga, J. Diakun

Wpływ oddziaływania strefy tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej na strukturę i właściwości

wytłoczyny z polietylenu małej gęstości (PE-LD) (j. ang.)

Polimery 2014, nr 11/12, 845


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.845

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań i analizy wpływu oddziaływania tarczowego mechanizmu uplastyczniającego na właściwości wytłaczanego tworzywa (rys. 1, 4). Na podstawie rozkładu prędkości i trajektorii ruchu tworzywa (rys. 2, 3) wnioskowano, że przepływ tworzywa polimerowego w szczelinie tarczowej (w stopniu zależnym od jej wymiaru, rys. 2) sprzyja porządkowaniu struktury nadcząsteczkowej (tabela 1, rys. 6, 7), dzięki czemu można otrzymać wytłoczynę o właściwościach mechanicznych (tabela 2) lepszych niż uzyskane w wyniku wytłaczania ślimakowego.


Słowa kluczowe: wytłaczarka ślimakowo-tarczowa, szczelina tarczowa, porządkowanie struktury, stopień krystaliczności, polietylen małej gęstości (PE-LD)


e-mail: iwona.michalska-pozoga@tu.koszalin.pl

I. Michalska-Pożoga, J. Diakun (326.8 KB)
Wpływ oddziaływania strefy tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej na strukturę i właściwości wytłoczyny z polietylenu małej gęstości (PE-LD) (j. ang.)