English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Steller

Wpływ objętości swobodnej na zachowanie cieczy polimerowych

w przepływach ścinających (j. ang.)

Polimery 2012, nr 7-8, 562


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.562

Streszczenie

Reologiczne właściwości polimerów, w tym lepkość nienewtonowską oraz niezerowe różnice naprężeń normalnych w przepływie ścinającym zinterpretowano na gruncie teorii objętości swobodnej. Wykazano, że zmiany lepkości wynikają ze zmian całkowitej objętości swobodnej, podczas gdy niezerowe różnice naprężeń normalnych są wywołane anizotropią rozkładu objętości swobodnej w cieczy polimerowej poddanej przepływowi ścinającemu. Teoretyczne przewidywania porównano z danymi literaturowymi dotyczącymi stopionego PE-LD (znanego jako stop IUPAC A) i roztworu poliizobutylenu (PIB) w 2,6,10,14-tetrametylopentadekanie (wzorcowy materiał odniesienia NIST). Stwierdzono dobrą zgodność między teorią a doświadczeniem.


Słowa kluczowe: objętość swobodna, przepływ ścinający, ciecze polimerowe, lepkość, różnice naprężeń normalnych


e-mail: steller@pwr.wroc.pl

R. Steller (136.6 KB)
Wpływ objętości swobodnej na zachowanie cieczy polimerowych w przepływach ścinających (j. ang.)