English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Barcikowski, W. Królikowski

Wpływ modyfikacji żywicy na udarność kompozytów poliestrowo-szklanych (j. ang.)

Polimery 2013, nr 6, 450


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.450

Streszczenie

Kompozyty poliestrowo-szklane znajdują coraz szersze zastosowania do wytwarzania różnych konstrukcji poddawanych działaniu udarów o różnych energiach i prędkościach. Jednym ze sposobów polepszenia udarności kompozytów może być modyfikacja żywicy poliestrowej, stanowiącej matrycę, dodatkiem fazy elastomerowej. W ramach pracy zbadano wpływ wprowadzenia kauczuków na właściwości kompozytów nienasyconych żywic poliestrowych z włóknem szklanym. Pierwszym etapem prac było zbadanie właściwości poliestrowej żywicy konstrukcyjnej Polimal 109-32K modyfikowanej kauczukami (tabela 2, rys. 4). Metodą elektrooptyczną określono wpływ modyfikacji kompozycji na proces zwilżania włókna szklanego żywicą (rys. 5). Płyty kompozytowe przygotowano z użyciem pętlicowej maty szklanej i żywicy poliestrowej Polimal 109-32K modyfikowanej dodatkiem 2 lub 6 części na sto (phr) kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego z epoksydowymi lub winylowymi grupami końcowymi (odpowiednio ETBN lub VTBN) w postaci przedmieszek ze styrenem (50:50). Dla porównania zastosowano również modyfikację żywicą elastyczną Polimal 150 w ilościach 5 i 15 % mas. Kompozyty poddano badaniom mechanicznym, w szczególności udarowym. Właściwości udarowe kompozytów badano metodą Charpy'ego, jak również poddając próbki „ostrzałowi” z użyciem działa gazowego (tabela 1, rys. 3). Po ostrzale, zbadano rozległość powstałych uszkodzeń (rys. 8 i 9), także po udarach wielokrotnych (rys. 10 i 11). Zbadano także wytrzymałość poudarową kompozytów (rys. 12 i 13) oraz wykonano próby przecieku wody (rys. 14 i 15). Przekroje uszkodzeń kompozytów zostały poddane oględzinom mikroskopowym (rys. 16). Potwierdzono liniową zależność powierzchni obszaru uszkodzonego pod wpływem udaru od energii udaru. Dodatek obu stosowanych ciekłych kauczuków reaktywnych zmniejszał rozmiar pola uszkodzeń oraz podwyższał wytrzymałość pozostałą kompozytów, wpływał również na zmniejszenie przecieków wody.


Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, laminaty poliestrowo-szklane, modyfikacja żywicy, ciekłe kauczuki reaktywne, udarność, udar balistyczny, wytrzymałość poudarowa

e-mail: Michal.Barcikowski@zut.edu.pl


M. Barcikowski, W. Królikowski (1.15 MB)
Wpływ modyfikacji żywicy na udarność kompozytów poliestrowo-szklanych (j. ang.)