English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Moraczewski

Wpływ metody przygotowania powierzchni polilaktydu do procesu
metalizowania na strukturę osadzanej warstwy miedzi

Polimery 2017, nr 6, 457


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.457

Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań wpływu metody przygotowania powierzchni polilaktydu na strukturę warstwy miedzi osadzonej w procesie metalizowania. Warstwę wierzchnią polilaktydu modyfikowano metodami: chemiczną, plazmową oraz laserową. Warstwę miedzi osadzano metodą bezprądową w procesie autokatalitycznego metalizowania. Wykazano, że struktura i grubość osadzonej warstwy miedzi w istotnym stopniu zależą od sposobu modyfikowania oraz od uzyskanej struktury powierzchni metalizowanego polilaktydu.
Słowa kluczowe: polilaktyd, modyfikowanie warstwy wierzchniej, metalizowanie autokatalityczne, struktura powierzchni
e-mail: kmm@ukw.edu.pl
K. Moraczewski (1.31 MB)
Wpływ metody przygotowania powierzchni polilaktydu do procesu metalizowania na strukturę osadzanej warstwy miedzi