English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Skupiński, K. Niciński

Wpływ liczby oraz rodzaju podstawników grup fenoksylowych na aktywność i selektywność

układów katalitycznych CpTiCl3-n (OC6H5-m,Xm) n/MAO w syndiotaktycznej

polimeryzacji styrenu

Polimery 2002, nr 1, 30


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badania polimeryzacji styrenu prowadzonej wobec katalizatorów tytanowych CpTiCl3-nYn [gdzie Y = OC6H5-m,Xm; X = alkil (Me, i-Pr, t-Bu), Cl; n = 1—3; m = 1—3] aktywowanych metyloaluminoksanem (MAO). Modyfikacje struktury katalizatorów pozwoliły na określenie wpływu czynników sterycznych oraz właściwości elektronodonorowo-akceptorowych ligandów fenoksylowych na wydajność i selektywność syndiotaktycznej polimeryzacji styrenu. Interpretację tego wpływu oparto na mechanizmach tworzenia centrów aktywnych oraz reakcji propagacji w badanej polimeryzacji.


Słowa kluczowe: syndiotaktyczna polimeryzacja styrenu, katalizatory hemitytanocenowe, podstawienie ligandu, indeks syndiotaktyczności
W. Skupiński, K. Niciński (1.51 MB)
Wpływ liczby oraz rodzaju podstawników grup fenoksylowych na aktywność i selektywność układów katalitycznych CpTiCl3-n (OC6H5-m,Xm) n/MAO w syndiotaktycznej polimeryzacji styrenu