English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

C. Gerstenberger, T. Osiecki, T. Timmel, L. Kroll

Wpływ lakierowania katodowego na wytrzymałość mechaniczną połączeń metalu z termoplastycznymi
kompozytami wzmocnionymi włóknami ciągłymi (j. ang.)

Polimery 2018, nr 11-12, 750


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.11.2

Streszczenie

Metoda wykorzystująca wiertło tarciowe Flowdrill (flowdrill joining, FDJ) umożliwia łączenie metalu z kompozytami termoplastycznymi wzmocnionymi włóknami ciągłymi (FRTP) bez udziału pomocniczych elementów łączących. W metodzie tej włókna w kompozycie nie są przecinane jak w klasycznym sposobie łączenia, ale rozszerzane, co sprawia, że połączenie cechuje się dużą wytrzymałością. Technika FDJ potencjalnie może być stosowana do konstrukcji lekkich. Ważną cechą wymaganą od wykorzystywanych w przemyśle samochodowym elementów wykonanych wg tej technologii łączenia jest odporność na obciążenia temperaturowe i chemiczne towarzyszące procesom produkcyjnym, takim jak lakierowanie katodowe (CDP). Stwierdzono, że obróbka CDP nie wpływa niekorzystnie na właściwości quasi-statyczne badanych połączeń FDJ, wytrzymują one obciążenia sił ścinających do 2900 N i krzyżowych do ok. 1100 N zarówno przed, jak i po procesie lakierowania.


Słowa kluczowe: kompozyty termoplastyczne wzmacniane włóknami ciągłymi (FRTP), lakierowanie katodowe, łączenie, metoda łączenia przy użyciu wiertła tarciowego flow drill joining (FDJ)
C. Gerstenberger, T. Osiecki, T. Timmel, L. Kroll (499.9 KB)
Wpływ lakierowania katodowego na wytrzymałość mechaniczną połączeń metalu z termoplastycznymi kompozytami wzmocnionymi włóknami ciągłymi (j. ang.)