English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Formela, M. Cysewska, J. Haponiuk

Wpływ konfiguracji oraz prędkości obrotowej ślimaków na właściwości produktów termomechanicznej regeneracji odpadów gumowych prowadzonej przy użyciu współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej (j. ang.)

Polimery 2014, nr 2, 170


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.170

Streszczenie

Zbadano proces termomechanicznej regeneracji ciągłej rozdrobnionych odpadów gumowych, prowadzony przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej o specjalnej konstrukcji układu uplastyczniającego generującego bardzo duże siły ścinające miał gumowy. Scharakteryzowano wpływ konfiguracji ślimaków (przesunięcia segmentu rozcierającego) oraz prędkości obrotowej ślimaków na przebieg procesu regeneracji, zawartość ekstraktu acetonowego i frakcji rozpuszczalnej, stopień regeneracji oraz wyniki analizy termograwimetrycznej otrzymanych produktów. Określono wpływ wtórnej wulkanizacji uzyskanych regeneratów gumowych na właściwości mechaniczne wytworzonych materiałów.


Słowa kluczowe: odpady gumowe, regeneracja, wytłaczarka dwuślimakowa, konfiguracja ślimaków, analiza termograwimetryczna

e-mail: kformela@urethan.chem.pg.gda.pl

K. Formela, M. Cysewska, J. Haponiuk (1.46 MB)
Wpływ konfiguracji oraz prędkości obrotowej ślimaków na właściwości produktów termomechanicznej regeneracji odpadów gumowych prowadzonej przy użyciu współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej (j. ang.)