English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. W. Skórski, M. Zawisza

Wpływ kompozytowej modyfikacji drewnianego poszycia skrzydła szybowca na linie ugięcia
i drgania rezonansowe (j. ang.)

Polimery 2019, nr 4, 267


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.4.4

Streszczenie

Oryginalne skrzydło drewnianego szybowca szkoleniowego SZD-9 „BOCIAN” polskiej produkcji zmodyfikowano za pomocą dodatkowej warstwy kompozytu węglowego. Zbadano wpływ nowej warstwy na właściwości mechaniczne skrzydła. Skrzydła oryginalne i zmodyfikowane poddano obciążeniom statycznym z pomiarem linii ugięcia i odkształcenia poszycia oraz obciążeniom dynamicznym. W badaniach dynamicznych określano odpowiedź drganiową na wymuszenie szerokopasmowe i wyznaczano częstotliwości drgań rezonansowych. Efektem nałożenia dodatkowej warstwy węglowej było silne stłumienie dominującej częstotliwości rezonansowej oraz obniżenie ogólnego poziomu drgań, co skutecznie utrudniło pobudzanie konstrukcji do drgań, a w konsekwencji zwiększyło bezpieczeństwo użytkowania skrzydła.


Słowa kluczowe: szybowiec, kompozyt hybrydowy, linia ugięcia, drgania, częstotliwości rezonansowe, zarządzanie cyklem życia produktu i technologii (PLM), ograniczenie, ponowne użycie, recykling (3R)

W. W. Skórski, M. Zawisza (1.8 MB)
Wpływ kompozytowej modyfikacji drewnianego poszycia skrzydła szybowca na linie ugięcia i drgania rezonansowe