English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M.W. Sułek, J. Janiszewska, K. Kurzepa, B. Mirkowska


Wpływ kompleksów anionowych surfaktantów z poliwinylopirolidonem tworzonych w roztworach wodnych
na właściwości fizykochemiczne i użytkowe szamponów
Polimery 2018, nr 7-8, 549

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.7.10

Streszczenie

Na podstawie analizy dostępnych wliteraturze wyników badań kompleksów polimerów z surfaktantami w roztworachwodnych opracowano receptury łagodnych dla skóry szamponów z udziałem dodecylosiarczanu sodu (SDS) oraz poliwinylopirolidonu (PVP). Oznaczono ich napięcie powierzchniowe, pianotwórczość i liczbę zeinową. Stwierdzono, że wodne roztwory PVP i SDS mogą być bazami szamponów o niskim potencjale drażniącym. Najkorzystniejszą ocenę (testy fizykochemiczne i sensoryczne) uzyskał szampon zawierający PVP90 (opracowany szampon oryginalny). Zestawiono wybrane właściwości użytkowe szamponu oryginalnego i produktu rynkowego. Jakość obu szamponów była porównywalna, natomiast wartość liczby zeinowej (LZ), będącej miarą potencjału drażniącego, była o ponad 30% mniejsza niż LZ szamponu rynkowego.


Słowa kluczowe: kompleksy polimerów z surfaktantami, poliwinylopirolidon (PVP), dodecylosiarczan sodu (SDS), szampony, liczba zeinowa, testy sensoryczne szamponów

e-mail: jolanta.janiszewska@ichp.pl
M.W. Sułek, J. Janiszewska, K. Kurzepa, B. Mirkowska (530.3 KB)
Wpływ kompleksów anionowych surfaktantów z poliwinylopirolidonem tworzonych w roztworach wodnych na właściwości fizykochemiczne i użytkowe szamponów