English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Formela, M. Cysewska, J. Haponiuk

Wpływ kolejności dozowania surowców oraz sił ścinających na właściwości mieszanin polietylen dużej gęstości/miał gumowy, wytwarzanych przy użyciu współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej

Polimery 2014, nr 4, 324


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.324

Streszczenie

Kompozycje termoplastyczne polietylenu dużej gęstości (PE-HD) z udziałem 50 % mas. miału gumowego (GTR), wytwarzano przy użyciu współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej. Scharakteryzowano wpływ kolejności dozowania surowców oraz sił ścinających generowanych podczas intensywnego mieszania na parametry pracy wytłaczarki, wartość masowego wskaźnika szybkości płynięcia, statyczne właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu, twardość, zużycie ścierne), dynamiczne właściwości mechaniczne, właściwości termiczne oraz morfologię uzyskanych produktów. Stwierdzono, że w zastosowanych warunkach kolejność dozowania surowców oraz siły ścinające (ocenione na podstawie szybkości obrotowej) miały wpływ na zmiany momentu obrotowego ślimaków, temperatury stopu na wyjściu z głowicy i masowego wskaźnika szybkości płynięcia wytworzonych kompozycji, natomiast na statyczne właściwości mechaniczne wpłynęły nieznacznie. Analiza termiczna (metodami DMA, DSC, TG) wykazała zbliżony charakter właściwości termicznych badanych kompozycji termoplastycznych. Oceniono, że morfologia powierzchni otrzymywanych kompozycji także zależy od wspomnianych dwóch czynników, co może wynikać z częściowej plastyfikacji plastomeru małocząsteczkowymi produktami regeneracji miału gumowego.


Słowa kluczowe: recykling materiałowy, odpady gumowe, wytłaczanie dwuślimakowe

e-mail: kformela.ktp@gmail.com

K. Formela, M. Cysewska, J. Haponiuk (815.2 KB)
Wpływ kolejności dozowania surowców oraz sił ścinających na właściwości mieszanin polietylen dużej gęstości/miał gumowy, wytwarzanych przy użyciu współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej