English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Staniszewski, A. Piegat, M. Piątek-Hnat, M. El Fray

Wpływ typu katalizatora oraz udziału segmentów sztywnych i giętkich na krystalizację multiblokowych poliestrów przeznaczonych do zastosowań medycznych (j. ang.)

Polimery 2014, nr 7-8, 592


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.592

Streszczenie

W ramach pracy zsyntezowano multiblokowe poliestrowe elastomery termoplastyczne (TPE), zawierające segmenty sztywne, takie jak w poli(tereftalanie etylenu) (PET), i segmenty giętkie zawierające amorficzne kwasy tłuszczowe na bazie kwasu dilinoleinowego (DLA). Celem było uzyskanie przezroczystych materiałów o dużej wytrzymałości i elastyczności. Właściwości termiczne otrzymanych kopolimerów PET/DLA zbadano za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Stwierdzono, że wielkość udziału segmentów sztywnych i giętkich oraz zastosowanie nowego typu katalizatora do syntezy kopolimerów PET/DLA ma istotny wpływ na przeźroczystość materiałów, a tym samym na ich właściwości użytkowe.


Słowa kluczowe: elastomery termoplastyczne, krystalizacja, zastosowania medyczne, poli(tereftalan etylenu)

e-mail: mirfray@zut.edu.pl

Z. Staniszewski, A. Piegat, M. Piątek-Hnat, M. El Fray (398.8 KB)
Wpływ typu katalizatora oraz udziału segmentów sztywnych i giętkich na krystalizację multiblokowych poliestrów przeznaczonych do zastosowań medycznych (j. ang.)