English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. W. Sikora

Wpływ kąta ostrza noża granulatora na efektywność konstrukcyjną procesu

wytłaczania z granulowaniem polietylenu

Polimery 2002, nr 3, 196


Streszczenie

Określono efektywność konstrukcyjną procesu granulowania na podstawie badania przebiegu wytłaczania autotermicznego z granulowaniem na ciepło polietylenu średniej gęstości (PE-MD), przy użyciu granulatora z nożami o różnych wartościach kąta ostrza (kąt β w przedziale 20°—40°). Stwierdzono, że wartość kąta β nie wywiera wpływu na natężenie przepływu tworzywa (G), moc całkowitą pobieraną przez wytłaczarkę łącznie z granulatorem i urządzeniem chłodzącym (QC), moc całkowitą przenoszoną przez tworzywo (Qw), jednostkowe zużycie energii całkowitej (EJC) oraz sprawność energetyczną wytłaczarki z granulatorem i urządzeniem chłodzącym w). Natomiast zmiana β wpływa (w niewielkim stopniu) na gęstość nasypową (ρN) oraz kąt naturalnego usypu (φ) granulatu. Ustalono przy tym, że zmniejszenie wartości β korzystnie oddziaływuje na granulat, zwiększając jego gęstość nasypową; jednocześnie maleje kąt φ.


Słowa kluczowe: głowica wytłaczarska, granulowanie na ciepło, wytłaczanie autotermiczne, kąt ostrza noża granulatora, polietylen średniej gęstości
J. W. Sikora (1.35 MB)
Wpływ kąta ostrza noża granulatora na efektywność konstrukcyjną procesu wytłaczania z granulowaniem polietylenu