English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. Otulakowski, M. Kasprow, A. Dworak, B. Trzebicka

Wpływ dodecylosiarczanu sodu na zachowanie termoczułych polimerów i ich mieszanin w roztworze (j. ang.)

Polimery 2019, nr 7-8, 469


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.7.1

Streszczenie

Zbadano proces termicznej agregacji w wodzie termoczułych (ko)polimerów PNIPAM [poli(N-izopropyloakryloamidu)], P(D-co-O300) [poli(metakrylanu eteru monometylowego glikolu dietylenowego-co-metakrylanu eterumonometylowego glikolu oligoetylenowego)], koniugatu P(D-co-O300) z peptydem metenkefaliną (MetDns) oraz ich mieszanin. Metodami UV-Vis (spektroskopia w ultrafiolecie i świetle widzialnym) i DLS (dynamiczne rozpraszanie światła) oceniono wpływ dodatku dodecylosiarczanu sodu (SDS) na zachowanie termoczułych łańcuchów. Stwierdzono, że obecność SDS wpływa na temperaturę przejścia polimerów. Powoduje także zmniejszenie rozmiaru agregatów, co wyjaśnia większą wartość transmitancji roztworu powyżej przejścia.


Słowa kluczowe: polimery termoczułe, mieszaniny polimerów, SDS, agregacja, PNIPAM, OEGMA
L. Otulakowski, M. Kasprow, A. Dworak, B. Trzebicka (1.33 MB)
Wpływ dodecylosiarczanu sodu na zachowanie termoczułych polimerów i ich mieszanin w roztworze (j. ang.)