English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A.I. Khalaf, A.A. Ward, A.E.A. El-Kader, S.H. El-Sabbagh

Wpływ dodatku wybranych olejów roślinnych na właściwości

wulkanizatów kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (j. ang.)

Polimery 2015, nr 1, 43


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.043

Streszczenie

Badano możliwość zastosowania naturalnych, nietoksycznych olejów roślinnych — oleju z oliwek i oleju zpomarańczy — jako wielofunkcyjnych dodatków (substancji pomocniczych, plastyfikatorów, przeciwutleniaczy) do kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (NBR), zawierającego 20 phr sadzy węglowej (HAF). Porównawczo, w kompozycjach użyto ftalanu dioktylu (DOP) i polimeryzowanej 2,2,4-trimetylo-1,2-dihydrohinoliny w charakterze, odpowiednio, plastyfikatora i przeciwutleniacza. Wyznaczono charakterystykę reometryczną i pęcznienia próbek wytworzonych wulkanizatów, ponadto badano ich mechaniczne oraz dielektryczne właściwości przed ipo starzeniu termiczno-oksydacyjnym wciągu 264 hw temp. 100 °C. Wyniki wykazały, że oleje oliwkowy i pomarańczowy korzystnie poprawiają właściwości fizyko-mechaniczne wulkanizatów NBR, ponadto zwiększają odporność na starzenie oraz twardość. Na podstawie polaryzacji elektrodowej oceniono też przebieg procesu relaksacji wytworzonych próbek wfunkcji częstotliwości (od 0,1 Hz do 5 MHz) w różnej temperaturze. Stwierdzono, że obserwowane procesy relaksacyjne dotyczą zarówno matrycy polimerowej, jak i składników wzmocnienia.


Słowa kluczowe: oleje roślinne (oliwkowy i pomarańczowy), kauczuk akrylonitrylo-butadienowy, odporność na starzenie, właściwości mechaniczne, właściwości dielektyczne


e-mail: aman2502003@yahoo.com

A.I. Khalaf, A.A. Ward, A.E.A. El-Kader, S.H. El-Sabbagh (1.6 MB)
Wpływ dodatku wybranych olejów roślinnych na właściwości wulkanizatów kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (j. ang.)