English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Burzynski, S. Paszkiewicz, E. Piesowicz, I. Irska, K. Dydek, A. Boczkowska, S. Wysocki, J. Sieminski

Wpływ dodatku nanorurek węglowych oraz nanorurek haloizytowych na otrzymywanie oraz charakterystyki reologiczne liniowego polietylenu małej gęstości (j. ang.)

Polimery 2020, nr 2, 95


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.2.2

Streszczenie

Dwa rodzaje nanonapełniaczy 1D, w postaci wielościennych nanorurek węglowych (MWCNTs) oraz nanorurek haloizytowych (HNTs) wprowadzono do liniowego polietylenu małej gęstości (LLDPE) w ilości 10, 15 lub 20% mas. Nienapełniony LLDPE oraz nanokompozyty na jego osnowie otrzymano metodą bezpośredniego mieszania w stanie stopionym. Zbadano wpływ dodatku nanonapełniaczy na właściwości reologiczne wytworzonych kompozytów determinujące ich przetwórstwo. Stwierdzono, że dodatek MWCNTs do polietylenowej osnowy znacznie wyraźniej niż dodatek HNTs wpływa zarówno na zwiększenie lepkości stopu, jak ina moduły: zachowawczy oraz stratności.


Słowa kluczowe: nanorurki węglowe, nanorurki haloizytowe, polietylen, właściwości reologiczne, właściwości przetwórcze
M. Burzynski, S. Paszkiewicz, E. Piesowicz, I. Irska, K. Dydek, A. Boczkowska, S. Wysocki, J. Sieminski (349.9 KB)