English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Liszkowska

Wpływ dodatku kawy mielonej na właściwości mechaniczne i użytkowe sztywnych

pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (j. ang.)

Polimery 2018, nr 4, 305


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.4.8

Streszczenie
Sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe (PUR-PIR) zsyntetyzowano z poliolu handlowego, nowo opracowanego poliolu (Pn) i stabilizatora (2,5–15,0% mas.) w postaci kawy mielonej. Otrzymane tworzywa piankowe charakteryzowały się mniejszą kruchością i wytrzymałością na ściskanie oraz większą chłonnością wody i nasiąkliwością niż pianka referencyjna. W niedużym stopniu zmieniła się też struktura pianek. Dodatek kawy wpłynął na niewielkie zwiększenie ich gęstości (46–54 kg/m3), znaczne skrócenie czasów przetwórczych, a także wzrost o 20°C temperatury mięknienia gotowego tworzywa piankowego (z 156,7 °C pianki referencyjnej F0 do 173,0 °C pianki F6, zawierającej 15 % mas. kawy). Poddane starzeniu pianki PUR-PIR napełnione kawą mieloną tylko nieznacznie zmieniały swoje wymiary liniowe, objętość i masę.

Słowa kluczowe: pianki PUR-PIR, kruchość, kawa mielona

e-mail: k.wilczynski@wip.pw.edu.pl


J. Liszkowska (979.8 KB)
Wpływ dodatku kawy mielonej na właściwości mechaniczne i użytkowe sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych