English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Węsierski, A. Łukaszek-Chmielewska, M. Konecki, T. Drzymała

Wpływ dodatku hydroksytlenku glinu na krytyczny czas redukcji widzialności w dymie
powstałym ze spalania oraz pirolizy żywicy epoksydowej

Polimery 2015, nr 11-12, 723


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.723

Streszczenie

Zbadano wpływ dodatku 5 % mas. hydroksytlenku glinu [AlO(OH)] na wydłużenie krytycznego czasu redukcji widzialności w strefie dymu wydzielanego podczas spalania lub pirolizy żywicy epoksydowej (Epidian 5).
Słowa kluczowe: spalanie żywicy epoksydowej, krytyczny czas redukcji widzialności, ewakuacja, uniepalniacz, zasięg widzialności
e-mail: wesierskitomasz@poczta.onet.pl
T. Węsierski, A. Łukaszek-Chmielewska, M. Konecki, T. Drzymała (162.1 KB)
Wpływ dodatku hydroksytlenku glinu na krytyczny czas redukcji widzialności w dymie powstałym ze spalania oraz pirolizy żywicy epoksydowej