English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Gozdek, J. Chudzik, M. Imiela, D. M. Bieliński

Wpływ dodatku cieczy jonowych na właściwości wyrobów tkaninowo-gumowych zawierających napełniacze warstwowe

Polimery 2019, nr 9, 609


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.9.6

Streszczenie

Oceniono wpływ dodatku do mieszanek kauczukowych cieczy jonowych – bromku oraz chlorku 1-butylo-3-metyloimidazoliowego – na właściwości kompozytów tkaninowo-gumowych. Kompozyty otrzymywano na bazie tkaniny poliamidowej, którą pokrywano cienką warstwą wulkanizatu kauczuków butylowego lub butadienowo-akrylonitrylowego, napełnionych talkiem bądź miką. Dodatek napełniaczy modyfikowanych cieczami jonowymi w istotnym stopniu powodował zmniejszenie palności badanych materiałów, z zachowaniem adhezji wulkanizatu do tkaniny poliamidowej oraz ich właściwości mechanicznych, nawet po procesie starzenia termicznego.


Słowa kluczowe: kompozyty tkaninowo-gumowe, modyfikacja, ciecze jonowe, kauczuk butylowy, kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, odporność na przenikanie cieczy, palność
T. Gozdek, J. Chudzik, M. Imiela, D. M. Bieliński (424.8 KB)
Wpływ dodatku cieczy jonowych na właściwości wyrobów tkaninowo-gumowych zawierających napełniacze warstwowe