English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

N. A. Ostrovsky, S. T. Bashkatova, I. A. Gritskova, E. J. Grzywa

Wpływ dodatków typu kopolimerów etylen/α-olefina

na lepkość i właściwości olejów mineralnych w niskiej temperaturze

Komunikat szybkiego druku

Polimery 2000, nr 5, 366


Streszczenie

Zbadano wpływ wymienionego w tytule kopolimeru (M ≤ 20 000) jako dodatku w stężeniu 0,5 lub 1% mas. na lepkość, wskaźnik lepkościowy i temperaturę kroplenia (a) oleju przemysłowego I-20A i (b) oleju silnikowego M-11. Temperatura kroplenia obniżyła się odpowiednio do użytego stężenia kopolimeru o (a) 15 i 25°C oraz (b) 6 i 10°C. Słoweński handlowy modyfikator lepkości „Viscocryl-100” okazał się równoważny z kopolimerem w działaniu na olej (a), natomiast był skuteczniejszy w działaniu na olej (b); z rosyjskim modyfikatorem „PMA-D” uzyskano zdecydowanie gorsze wyniki (tabela 2). Zmierzono lepkość kinematyczną i wskaźnik lepkościowy w zależności od rodzaju i stężenia trzech porównywanych dodatków (tabela 3).
Słowa kluczowe: kopolimer etylen/α-olefina, modyfikatory oleju mineralnego, temperatura kroplenia, lepkość kinematyczna, wskaźnik lepkościowy
N. A. Ostrovsky, S. T. Bashkatova, I. A. Gritskova, E. J. Grzywa (144.5 KB)
Wpływ dodatków typu kopolimerów etylen/α-olefina na lepkość i właściwości olejów mineralnych w niskiej temperaturze – Komunikat szybkiego druku